Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 303 47 20
title

Informatiebrief van het TZB ontvangen?

Tijdig reageren voorkomt registratie

Sta ik geregistreerd?

Weten of u geregistreerd staat
Sta ik geregistreerd?
Deelnemers aan het TZB kunnen zakelijke betalingsachterstanden aanmelden bij de Achterstandendatabank. Hiervoor is vereist dat de wettelijke betalingstermijn is verstreken en er na herinneringen en aanmaning niet is betaald. Heeft u een betalingsachterstand bij een organisatie die deelneemt aan het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (TZB)? Dan is uw achterstand mogelijk geregistreerd.

Vooraankondiging
Nadat de aanmelding van een betalingsachterstand door het TZB is ontvangen wordt er een schriftelijke vooraankondiging van registratie toegestuurd aan de debiteur. Hierin wordt de schuldeiser, de achterstand en de gevolgen van de achterstand benoemd. Verder wordt er aangegeven hoe registratie kan worden voorkomen. De vooraankondiging wordt verzonden naar het authentieke adres zoals volgt uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Registratie
Na ontvangst is het noodzakelijk om binnen 14 dagen te reageren op één van de in de vooraankondiging aangegeven manieren. Heeft u een brief ontvangen en is de reactietermijn verstreken zonder dat u heeft gereageerd, dan kunt u er vanuit gaan dat uw betalingsachterstand is geregistreerd in de Achterstandendatabank van het TZB. Registratie betekent dat uw betalingsachterstand zichtbaar is voor alle deelnemers aan het TZB. Dat zijn bijvoorbeeld ondernemingen, deurwaarders en incassobureaus.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:
085 - 303 47 20
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00