Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 303 47 20

Kredietverstrekkers & TZB

Preventieve risicoanalyse

Met behulp van big data wordt er een nauwkeurige inschatting van de risico’s gemaakt. Organisaties die zich niet aan betaalafspraken houden worden vroegtijdig opgemerkt en er wordt voorkomen dat zij meer schade aanrichten. Deelnemers aan het TZB gebruiken de verzamelde informatie en de daaruit volgende risicoanalyses om vooraf te bepalen of het veilig is om kredieten te verstrekken aan hun afnemer. Met behulp van dit preventiebeleid worden betalingsachterstanden veelvuldig voorkomen.

Maatschappelijke gevolgen

Een van de grootste schadeposten die ondernemingen hebben zijn klanten die hun facturen niet betalen. Dit is uiteindelijk nadelig voor het bedrijf, haar aandeelhouders en werknemers. Naast de schade die dit oplevert aan het bedrijfsleven heeft dit eveneens gevolgen voor de Nederlandse schatkist. Het leidt tot minder belastinginkomsten, waarmee het een grote impact heeft op de gehele maatschappij. De meeste schade wordt echter geleden door de onderneming zelf, welke goederen of diensten heeft geleverd waarvoor niet is betaald. Er zijn dus kosten terwijl daar helemaal geen inkomsten tegenover staan. Door in te zetten op preventie met het gebruik van het Centraal register zakelijke betalingsverkeer wordt voorkomen dat er op krediet wordt geleverd aan partijen die reeds betalingsachterstanden hebben.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:
085 - 303 47 20
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00